10 out of aline-diepois-thomas-gizolme's 28 favourite polas in random order.
(click the 'pola-vorites' tab again to see anotha random ten; click on one of the thumbnails to see all of aline-diepois-thomas-gizolme's pola-forites)
Why stop now. (CDR)

plastic love (marco)

friends gone (petere)

rêvé pour l´hiver (edulterado)

Thomas Jefferson 4 (sixblueten)

The Flood (Drugo)

(vadim)

(vadim)

Desert flips (niko)

Polaroids from Georgia (showandtell)